Contoh Surat Permakluman

Bookmark and Share
No.     :    011//B/IV/2011                                                                               Mataram,      19 April   2011Lamp.    :    2 (dua) lembar                                                                                           
Hal      :    Permakluman Penggunaan Ruang Belajar

Kepada
Yth.    :    Kepala SMA Y
        di
            Mataram

 Assalamualaikum Wr. Wb

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Posting Komentar